Gebruiksvoorwaarden

Deze website wordt verzorgd door Hultafors Group en haar gelieerde ondernemingen voor informatieve doeleinden. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en producten blijven, indien van toepassing, exclusief eigendom van Hultafors Group of haar licentiegevers.

Alle teksten, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, video's, kunstwerken en computercode op deze website zijn eigendom van, gecontroleerd of in licentie gegeven door of aan Hultafors Group, en worden beschermd door auteursrechten, octrooi- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke mededingingswetten.

Elke kopie, reproductie, herpublicatie, upload, vertaling, doorgifte of ander gebruik is ten strengste verboden. Het aanvragen van toestemming om enige informatie op deze website te reproduceren, dient te worden gericht aan Hultafors Group op info@hultaforsgroup.com.

Octrooien

Producten van de Hultafors Group kunnen vallen onder een of meer van de octrooien die vermeld staan in het Patent and Design Document (pdf, 14 KB).

Solid Gear logotype